Od štetočina ruža najčešće napadaju lisne vaši, koje najviše mlado lišce, pupoljke i cvetne peteljke. Vaši bledozelene boje, čvrsto se priljube uz biljku i sišu sokove iz napadnutih delova biljke, te se list i cvet deformišu, venu i suše. Pojavljuju se svake godine, a pogotovo po toplom i vlažnom vremenu. Imaju više generacija tokom jedne godine. Zaštitu treba sprovesi čim se primeti njihova pojava na mladom lišću, je osim što sami nanose štete biljci, još su i prenosnici virusnih bolesti. Uklonjene delove zaražene biljke treba odmah spaliti, jer na njima vaši prezimljuju zimski stadijum, te se napad pojavljuje ponovno u proleće.

Crveni pauk je još jedna česta štetočina na ružama. Pojavljuje se na gornoj strani oko žilica lista kao žuckastobela tačka, dok se na donjoj strani lista mogu nazirati vrlo sitni crveni pauci u beloj paučini. Napadnuti listovi se suše, žute i otpadaju.

Zaštita: izvršiti tretiranje akaricidom.

Ružina osica je takode česta štetočina na ružama. To je oko 10 mm dugačak insekt. Svoja jajašca odlaže u vršne izbojke. Iz jajašca se izlegu plavzelene gusenice s crnim bradavicama, koje se hrane ružinim listovima.