Ovo su ruže sa više imena. Zovu se još i Mesečarke, Mnogocvetne i Buketuše. Ove ruže se odlikuju rastom do 50 cm izrazitom mnogocvetnošću i najviše se sade u kućnim vrtovima i parkovima.

Parkovske